Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #3842

Mockrát v Jasper reportech :D

<printWhenExpression>
<![CDATA[new java.lang.Boolean(String.valueOf(false).equals("false") && podminka1 && podminka2 )]]>
</printWhenExpression>

Anonymous,