Mistři v programování na #hovnokod

C# #3828

"? true : false" vraj zlepšuje čitateľnosť

bool bVMIsNull = m.VM == null ? true : false;

Anonymous,