Mistři v programování na #hovnokod

SQL #377

UPDATE DKNDRECTMPL SET
  TARGET = IIF(OPERATION IN (0, 1, 3, 4, 5), 0, 1),
  ACT = CASE OPERATION
     WHEN 0 THEN 0
     WHEN 1 THEN 1
   WHEN 2 THEN 1
   WHEN 3 THEN 1
   WHEN 4 THEN 1
   WHEN 5 THEN 3
     END;

HovnoKod,