Mistři v programování na #hovnokod

SQL #373

delete id, name, surname, family 
from persons;

HovnoKod,