Mistři v programování na #hovnokod

SQL #369

query = "select coach_id, "
  " concat(coach_surname,' ',coach_name,' ',coach_pname, ' (', (select name from price_coach_types where id_coach_type = coaches.coach_type), ')'), "
  "ifnull((select price_single_child from price_coaches where coach_id = coaches.coach_id and price_start_date = " + actual_price+ "),0),"
  "ifnull((select price_single_adult from price_coaches where coach_id = coaches.coach_id and price_start_date = " + actual_price+ "),0),"
  "ifnull((select price_group_child from price_coaches where coach_id = coaches.coach_id and price_start_date = " + actual_price+ "),0),"
  "ifnull((select price_group_adult from price_coaches where coach_id = coaches.coach_id and price_start_date = " + actual_price+ "),0)"
  " from coaches order by binary coach_surname, coach_type";

HovnoKod,