Mistři v programování na #hovnokod

Python #364

def getCodeType(ext):
  codeType = ""
  extensions = [
   ".py","python",
   ".cpp","cpp",
   ".sh","bash",
   ".pl","perl",
   ".php","php",
   ".LUA","lua",
   ".js", "javascript",
   ".java","java",
   ".html","html4strict",
   ".cs","csharp"
   ]
   
  x = 0
  while x < 5:
   if extensions[x] == ext:
     codeType = extensions[x + 1]
     break
   else:
     x += 2
  
  return codeType

HovnoKod,