Mistři v programování na #hovnokod

Python #363

if (len(filter(lambda path: path == "../stubs", os.sys.path)) == 0):
    os.sys.path.insert(0, '../stubs')

HovnoKod,