Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #3566

Predmet zaoberajúci sa JavaScriptom na nemenovanej VŠ

stav['p1000'] = {id: tabs[i].rows[0].cells[0].id, img: tabs[i].rows[0].cells[0].style.backgroundImage};
stav['p1001'] = {id: tabs[i].rows[0].cells[1].id, img: tabs[i].rows[0].cells[1].style.backgroundImage};
.... ďalších 68 rovnakých riadkov
stav['p402'] = {id: tabs[i].rows[7].cells[5].id, img: tabs[i].rows[7].cells[5].style.backgroundImage};
stav['p403'] = {id: tabs[i].rows[6].cells[5].id, img: tabs[i].rows[6].cells[5].style.backgroundImage};

a toto v HTML

<td onclick="logistika(this)" id="p38"></td>
<td onclick="logistika(this)" id="p37"></td>
<td onclick="logistika(this)" id="p36"></td>
<td onclick="logistika(this)" id="p22"></td>
<td onclick="logistika(this)" id="p21"></td>

Anonymous,