Mistři v programování na #hovnokod

Python #356

def init_images():
  rect = [[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]
  image = [[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]
  
  rect[0][0], image[0][0]=load_image('box.png')
  rect[0][1], image[0][1]=load_image('box.png')
  
  rect[1][0], image[1][0]=load_image('fpoint.png')
  rect[1][1], image[1][1]=load_image('freefpoint.png')
  
  rect[2][0], image[2][0]=load_image('spoint.png')  
  rect[2][1], image[2][1]=load_image('freespoint.png')
  
  rect[3][0], image[3][0]=load_image('fbox.png')
  rect[3][0], image[3][0]=load_image('fbox.png')
  
  rect[4][0], image[4][0]=load_image('sbox.png')
  rect[4][1], image[4][1]=load_image('sbox.png')
  
  return image, rect

HovnoKod,