Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #3550

Bezpečnost na 1. místě!:)

http://xx.xxx.xx.xxx/XY/?user=XY&pass=XY


Tomáš unverdorben,