Mistři v programování na #hovnokod

Python #354

a=['']
b=['']
c=['']

for i in range(0,6):
	a.extend(b)
	b.extend(c)
	c.extend(a)

HovnoKod,