Mistři v programování na #hovnokod

Java #3532

Kdopak uhodne, k čemu tato metoda ve skutečnosti slouží?

private int getAdjustedRounding(Trade trade, LEContact receiver, DSConnection ds, int expectedRounding) {
       int attrRounding = getCurrencyRounding(ds, trade.getTradeCurrency(), CurrencyRounding.RATE);
       return (attrRounding != expectedRounding ) ? expectedRounding : attrRounding;
}

Anonymous,