Mistři v programování na #hovnokod

Python #352

request.session['lang'] = POST['langv']
    href = POST['href'].split('/')[-1].split('_')
    try:
      ob_id = href[-1].split('.')[0]
      ob = 1
    except:
      ob = False

HovnoKod,