Mistři v programování na #hovnokod

Java #3488

Happy debugging!

public static final String REGEXP_IPV6_ADDRESS = "^((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}([0-9A-Fa-f]{1,4}|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}" + 
"(:[0-9A-Fa-f]{1,4}|((25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)(\\.(25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)){3})|:))|" +
"(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){5}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})|:((25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)(\\.(25[0-5]|2[0-4]\\d|" +
"1\\d\\d|[1-9]?\\d)){3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,3})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4})?:((25[0-5]|" +
"2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)(\\.(25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){3}" +
"(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,4})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,2}:((25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)(\\.(25[0-5]|2[0-4]\\d|" +
"1\\d\\d|[1-9]?\\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,5})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,3}:((25[0-5]|" +
"2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)(\\.(25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){1}" +
"(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,6})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,4}:((25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)(\\.(25[0-5]|2[0-4]\\d|" +
"1\\d\\d|[1-9]?\\d)){3}))|:))|(:(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,7})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5}:((25[0-5]|2[0-4]\\d|" +
"1\\d\\d|[1-9]?\\d)(\\.(25[0-5]|2[0-4]\\d|1\\d\\d|[1-9]?\\d)){3}))|:)))(%.+)?";

Anonymous,