Mistři v programování na #hovnokod

PHP #3467

úpravy, úpravy a úpravy a pak z toho vyjde toto :D

<?php
echo 'Z databáze jsme získali ' . $result->num_rows . " uživatelů. \n";
?>

Anonymous,