Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #3441

dim MojeNerwy : String;

if RItemAlign[k]+1 = 1 then
  MojeNerwy := "Vpravo";
else
  MojeNerwy := "Vlavo";
endif

array[k] := array[k] + _RightSP(MojeNerwy, 6) + "|";

dim MojeNerwy2 : String;

if RItemSuma[k]+1 = 1 then
  MojeNerwy2 := "";
else
  MojeNerwy2 := "Suma";
endif

array[k] := array[k] + _RightSP(MojeNerwy2, 4) + "|";

If RItemSumPol[k] <> 0 Then
  if RItemRFormat[k]+1 <= tcMax then
    array[k] := array[k] + tcTxt[RItemRFormat[k]+1];
  endif
endif

Anonymous,