Mistři v programování na #hovnokod

PHP #3440

masakr!

function znak ($slovo) {
//odstrani CS aa prede na znak v DB pro volani
$slovo = strtolower($slovo); // predela vse na lower case
    $slovo = str_replace("\"", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("\\", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("!", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("?", "", $slovo);
    $slovo = str_replace(".", "-", $slovo);
    $slovo = str_replace("+", "-", $slovo);        
    $slovo = str_replace(",", "-", $slovo); // opraveno ze nahrazuje za mezeru
    $slovo = str_replace("'", "", $slovo);
    $slovo = str_replace(":", "-", $slovo);
    $slovo = str_replace("...", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("..", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("....", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("\n", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("\r", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("\l", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("(", "-", $slovo);
    $slovo = str_replace(")", "-", $slovo);
    $slovo = str_replace("–", "", $slovo);
    $slovo = str_replace(";", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("[", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("]", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("{", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("}", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("#", "", $slovo);
    $slovo = str_replace("%", "", $slovo);
    //$slovo = str_replace("  ", " ", $slovo); // z cterite mezery udela normalni    
    //$slovo = str_replace("  ", " ", $slovo); // z trojite mezery udela normalni    
    $slovo = str_replace(" ", "-", $slovo); // z dvojite mezery udela normalni
  $slovo = str_replace(" ", "-", $slovo); // z mezery udela carku
  $slovo = str_replace("--", "-", $slovo); // z dvojite carky udela normalni
  $slovo = str_replace("---", "-", $slovo); // z dvojite carky udela normalni
  	// vymiti diakritiku,,;))
	$slovo = StrTr ($slovo, "áäčďéěëíňóöřšťúůüýžÁÄČĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽ", 
             "aacdeeeinoorstuuuyzAACDEEEINOORSTUUUYZ");
$slovo = str_replace("--", "-", $slovo); // z dvojite carky udela normalni
  $slovo = str_replace("---", "-", $slovo); // z dvojite carky udela normalni
  
  return $slovo;
  } // konec FCE znak
  

Anonymous,