Mistři v programování na #hovnokod

Java #3433

Když programujete plugin do Bukkitu a nejdete něco podobného co se volá na PlayerMoveEvent. Vůbec se nedivím proč ten server Sekal

public List<Player> getPlayers() {
    List<Player> players = new ArrayList<Player>();
    for (Player p : Bukkit.getOnlinePlayers())
      if (PlayerMeta.getMeta(p).getTeam() == this && this != NONE)
        players.add(p);
    return players;
  }

Anonymous,