Mistři v programování na #hovnokod

Python #340

import time
print time.ctime(1234567890)

HovnoKod,