Mistři v programování na #hovnokod

Python #339

def MappingRights(i, s, u, d):
  INS=i.split(":")
  SEL=s.split(":")
  UPD=u.split(":")
  DEL=d.split(":")

  id_group=INS[0];
  right=str(int(bool(INS[1].capitalize()))) + \
     str(int(bool(SEL[1].capitalize()))) + \
     str(int(bool(UPD[1].capitalize()))) + \
     str(int(bool(DEL[1].capitalize())))

  return id_group, right;

HovnoKod,