Mistři v programování na #hovnokod

Python #337

class Node:
  def __init__(self):
	self.id  = 0
	self.d   = None
	self.left = None
	self.right = None
  def __del__(self):
	del self

class Struct:
  def __init__(self):
	self.data = None

  def add(self,data):
	if self.data == None:
	  self.data		 = Node()
	  self.data.d		 = data
	  self.data.right	 = Struct()
	else:
	  if self.data.d    == data:
		return 0
	  elif self.data.d   != data:
		return self.data.right.add(data)
  
  def next(self):
    if self.data != None:
	  print self.data.d 
  	  return self.data.right.next()

HovnoKod,