Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #332

values = (1..diceCount).map { |item| 1 + rand(DiceSides)}

HovnoKod,