Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #330

def actual?
    if self.from <= Date.today
      if self.to
        if self.to >= Date.today
          true
        else
          false
        end
      else
        true
      end
    else
      false
    end
  end

HovnoKod,