Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #327

Money.new(v[:amount].gsub('.','').to_i)

HovnoKod,