Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #323

case klass
  when "Subject"
   case attr.to_sym
   when :screening_num then :screening_num
   when :subject_num then :subject_num
   end
  end

HovnoKod,