Mistři v programování na #hovnokod

C# #3215

nevím co to má dělat, ale je to sračka

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void BtnOdeslat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (CheckBox1.Checked)
    {

      if (TxtPrijmeni.Text == "" || TxtJmeno.Text == "")
      {
        LblPopisek.Text = "Nemáte vyplněná data!";

      }
      else
      {
        LblPopisek.Text = "Jmenuji se: " + TxtJmeno.Text + " " + TxtPrijmeni.Text + " a mám rád " + VyberAuto.Text;
      }
    }
    else
    {
      LblPopisek.Text = "Musíte souhlasit!";
      LblPopisek.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
    }
  }
  protected void BtnSmazat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    LblPopisek.Text = " ";
    TxtJmeno.Text = " ";
    TxtPrijmeni.Text = " ";
    VyberAuto.SelectedIndex = 0;
  }
  
}

Anonymous,