Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #3206

hledej pradědečka!

    mouseup: function (e) {
      $(".user").each(function (i, el) {
        var trEl = .$(el).parent().parent().parent();
        trEl.removeClass("can-drag").removeClass("can-drag-owner");
      });
    }

Anonymous,