Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #317

def properties
  Hash.send :[], *(self.class.column_names & self.class::PROPERTIES).
    inject([]) { |a, p| a << p.to_sym << send(p) }
end

HovnoKod,