Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #3168

A klikej. :D

While True
   MsgBox("Váš systém zdechnul.", MsgBoxStyle.Critical, "Kritická chyba systému Windows")
End While

Anonymous,