Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #312

<% if request.url.to_s.include? "pages/advantages"%>
  <%= render :partial => 'includes/buttondown' %>
 <% end %>
 <% if request.url.to_s.include? "pages/business-subscription"%>
  <%= render :partial => 'includes/buttondown' %>
 <% end %>
  <% if request.url.to_s.include? "pages/connect"%>
  <%= render :partial => 'includes/buttondown' %>
 <% end %>
  <% if request.url.to_s.include? "reservation/new"%>
  <%= render :partial => 'includes/buttondown' %>
 <% end %>
  <% if request.url.to_s.include? "pages/magazines"%>
  <%= render :partial => 'includes/buttondown' %>
 <% end %>
  <% if request.url.to_s.include? "pages/equipments"%>
  <%= render :partial => 'includes/buttondown' %>
 <% end %>

HovnoKod,