Mistři v programování na #hovnokod

Python #3098

když je strftime() moc mainstream

dt = datetime.datetime.fromtimestamp(time_id).timetuple()
      year = str(dt[0])
      month = str(dt[1])
      day = str(dt[2])
      hour = str(dt[3])
      mn = str(dt[4])
      sec = str(dt[5])
      output += "<tr><td>" + day + "." + month + "." + year + " " + hour + ":" + mn + ":" + sec + "</td><td>"

Anonymous,