Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #307

Dir["#{Rails.root}/lib/**/*"].select { |f| File.directory? f }.join(' ')

HovnoKod,