Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #304

File.basename(File.basename(name, '.jpg'), '.png')

HovnoKod,