Mistři v programování na #hovnokod

function htmlspecialcharsex($str)
{
	if (strlen($str)>0)
	{
		$str = str_replace("&", "&", $str);
		$str = str_replace("<", "<", $str);
		$str = str_replace(">", ">", $str);
		$str = str_replace(""", """, $str);
		$str = str_replace("<", "&lt;", $str);
		$str = str_replace(">", "&gt;", $str);
		$str = str_replace("\"", "&quot;", $str);
	}
	return $str;
}

Anonymous,