Mistři v programování na #hovnokod

C# #2997

			// ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
			// ~ spuštění rozesílání
			// ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
			System.Threading.Timer stateTimer = new System.Threading.Timer(Callback, null, 0, OdesilaciInterval);
			for (int i = 0; i <= 10000000; i++) 
			{ 
				if (i == 10000000) { i = 1; } 
			}
			// ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anonymous,