Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #2982

Asi po pěti minutách mi došlo, že to opravdu do yylval.c uloží hodnotu binárního čísla v řetězci yytext (který začíná prefixem 0b).

  yylval.c=0;
  for (char *p=yytext+2;*p;++p)
    { yylval.c*=2; yylval.c+= *p-'0'; }

Martin Jašek,