Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #297

respond_with_error("Lat can't be blank.", :unprocessable_entity) and return if params[:lat].blank?
    respond_with_error("Lon can't be blank.", :unprocessable_entity) and return if params[:lon].blank?
    respond_with_error("Lat is not a number.", :unprocessable_entity) and return if !is_float?(params[:lat])
    respond_with_error("Lon is not a number.", :unprocessable_entity) and return if !is_float?(params[:lon])

HovnoKod,