Mistři v programování na #hovnokod

PHP #2953

debugujem debugujem a a zrazu čo nenájdem

<?php

trigger_error('Fuck my dick', E_USER_NOTICE);

Anonymous,