Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #294

def self.enddayofmonth(year,month)
  stdyear=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
  visyear=[31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
  if year%4>0
    return stdyear[month-1]
  else
    return visyear[month-1]
  end
end

HovnoKod,