Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #293

@hands_by_value.each do |hand|
	if @hands_by_value.slice(@hands_by_value.index(hand)+1..@hands_by_value.index(@hands_by_value.last)).include?(hand)
			@hands_by_value.delete_at(@hands_by_value.index(hand))			
		end
	end

HovnoKod,