Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #284

accounts=[]
clients_accounts.each_key do |key|
   accounts.push key
end

HovnoKod,