Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #283

self.values.each do |v|
   if v.is_a? Hash
    v.recursively_symbolize_keys!
   elsif v.is_a? Array
    v.recursively_symbolize_keys!
   end
end

HovnoKod,