Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #282

@image = (image unless image.nil?) or 
     (Rubygame::Surface.autoload(image_file) unless image_file.nil?) or 
     (Rubygame::Surface.autoload("#{@name}.png") unless @name.nil?) or 
     Rubygame::Surface.new([16, 16])

HovnoKod,