Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #281

def get_line_from_file(path, line)
 result = nil

 File.open(path, "r") do |f|
  while line > 0
   line -= 1
   result = f.gets
  end
 end

 return result
end

get_line_from_file("/tmp/foo.txt", 20)

HovnoKod,