Mistři v programování na #hovnokod

C# #2806

Co jsem to před 4 roky vyváděl?

if (z.Contains("HYDROGEN"))
{
  if ((X + X3O) % 2 == 0)
    X4O = 2;
  else
    X4O = 1;
  O = (X + X3O + X4O) / 2;
}
else
{
  if ((X * X3O) % 2 == 0)
    X4O = 2;
  else
    X4O = 1;
  O = (X * X3O + X4O) / 2;
}

if (X2O != X4O)
{
  X4 = X2O;
  X2 = X4O;
}
else
  X4 = X2 = 1;
if (X4 % X2 == 0)
{
  X4 /= X2;
  X2 = 1;
}
else if (X2 % X4 == 0)
{
  X2 /= X4;
  X4 = 1;
}

David Ovčačík,