Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #280

def non_blank_attrs_amount
  return_value = 4
  return_value = return_value + 1 if (!country.blank?)
  return_value = return_value + 1 if (!address.blank?)
  return_value = return_value + 1 if (!phone.blank?)
  return_value = return_value + 1 if (!email.blank?)
  return_value = return_value + 1 if (!skype.blank?)
  return_value = return_value + 1 if (!site.blank?)
  return_value = return_value + 1 if (!comment.blank?)
  return_value.to_s
 end

HovnoKod,