Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #277

N = 5
$mas = (1..N).to_a
$c = 0
 
def generate(l = 0)
  if l == N-1
    for i in 0..N-1 do
      print("#{$mas[i]} ")
    end
    $c += 1; print("\n")
  else
    for i in l..N-1 do
      t = $mas[l]; $mas[l] = $mas[i]; $mas[i] = t;
      generate(l+1)
      t = $mas[l]; $mas[l] = $mas[i]; $mas[i] = t;
    end
  end
  return $c
end
 
p generate(0);

HovnoKod,