Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #271

def properties_file2hash(_property_file, _link_hash=nil)
  r_hash = Hash.new
  if _property_file && FileTest::exist?(_property_file)
   f = File::open(_property_file,'r')
   begin
    _lines = f.readlines
    _lines.each{|_line|
     _strip_line = _line.strip
     if (_strip_line.length > 0)&&(_strip_line[0,1]!='#')
      var_plat = _line.split('::')
      if var_plat.length > 1
       if (RUBY_PLATFORM.include?(var_plat[0]))
        _line = var_plat[1]
        var_plat[2..-1].collect{|x| _line=_line+'::'+x} if var_plat.length > 2
       else
        _line = ''
       end
      end
      var = _line.split('=')
      if var.length > 1
       _value = var[1].strip
       var[2..-1].collect{|x| _value=_value+'='+x} if var.length > 2
       if _link_hash 
        _value = resolve_link(_value, _link_hash)
       end
       r_hash[var[0].strip]=_value
      end
     end
    }
   ensure
    f.close unless f.nil?
   end
   return r_hash   
  end

HovnoKod,