Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #268

case @demand.status #also depends on time groups
	when 1,4
		@status_list[2]=@@statuses[2]	
	when 2,7,8	
		@status_list[2]=@@statuses[2]
		@status_list[3]=@@statuses[3]
		@status_list[7]=@@statuses[7]
		@status_list[8]=@@statuses[8]
	when 3
		@status_list[3]=@@statuses[3]
		if @is_admin || @demand.watchers.include?(session[:user]) || @demand.heads.include?(session[:user]) ||@see_later_demands_watchers || @see_later_demands_heads
			@status_list[4]=@@statuses[4]
		end
		if @is_admin || @demand.heads.include?(session[:user]) || @see_later_demands_heads
			@status_list[6]=@@statuses[6]
		end
	when 6
		if @is_admin || @demand.watchers.include?(session[:user]) || @demand.heads.include?(session[:user]) ||@see_later_demands_watchers || @see_later_demands_heads
			@status_list[4]=@@statuses[4]
		end	
	else
	end

HovnoKod,