Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #266

class FinancialEventObserver < ActiveRecord::Observer
 observe Payment, Invoice
 def before_save(model)
  event = nil    
  if model.class == Payment
   if model.new_record?    
    event = FinancialEvent.new(:event => FinancialEvent::Event::PAYMENT_INVOICE,
    :arguments => {:client_name => model.invoice.client.short_name, :invoice_number => model.invoice.invoice_number},
     :company_id=>model.invoice.client.company.id)
   end
  elsif model.class == Invoice
   i = Invoice.find_by_id model.id   
   if model.new_record? or i.status != model.status    
    if model.status == Invoice::Status::ESTIMATE
     event = FinancialEvent.new(:event => FinancialEvent::Event::ESTIMATE_SEND,
    :arguments => {:client_name => model.client.short_name, :invoice_number => model.invoice_number},
      :company_id=>model.client.company.id)
    elsif model.status == Invoice::Status::APPROVED
     event = FinancialEvent.new(:event => FinancialEvent::Event::ESTIMATE_APPROVED,
    :arguments => {:client_name => model.client.short_name, :invoice_number => model.invoice_number},
      :company_id=>model.client.company.id)
    elsif model.status == Invoice::Status::REJECTED
     event = FinancialEvent.new(:event => FinancialEvent::Event::ESTIMATE_REJECTED,
    :arguments => {:client_name => model.client.short_name, :invoice_number => model.invoice_number},
      :company_id=>model.client.company.id)
    elsif model.status == Invoice::Status::SEND
     event = FinancialEvent.new(:event => FinancialEvent::Event::INVOICE_SEND,
    :arguments => {:client_name => model.client.short_name, :invoice_number => model.invoice_number},
      :company_id=>model.client.company.id)      
    end
   elsif !model.new_record? and i.state != model.state
    if model.state == Invoice::State::DELETED
     event = FinancialEvent.new(:event => FinancialEvent::Event::INVOICE_DELETED,
    :arguments => {:invoice_number => model.invoice_number},
      :company_id=>model.client.company.id)
    end
   end  
  end
  event.eventable = model.requester unless event.blank? 
  event.save unless event.blank?
  
 end
 def before_destroy(model)
  if model.class == Payment
   event = FinancialEvent.new(:event => FinancialEvent::Event::PAYMENT_DELETED,
    :arguments => {:invoice_number => model.invoice.invoice_number},
   :company_id=>model.invoice.client.company.id)
   event.eventable = model.requester
   event.save
  end  
 end
end

HovnoKod,